Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2000-10-12
Data wydania:
2000-09-08
Data wejścia w życie:
2000-10-27
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".
Uwagi:
Art. 69 pkt 10 wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2000 r., art. 69 pkt 9 i pkt 21 oraz art. 74 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. Rozdział 7 oraz zmiany w następujących przepisach: Dz. U. z 1934 r. Nr 93 (art. 65), poz. 834, Dz. U. 1981 r. Nr 24 , poz. 122 (art. 66), Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 (art. 67), Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769 (art. 70) wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca przypadającego po dniu wydania postanowienia o wpisie PKP SA do rejestru handlowego. Ta data dotyczy również wejścia w życie art. 71, jednak nie wcześniej niż dnia 2 stycznia 2001 r. Z dniem 1 stycznia 2017 r. tytuł ustawy otrzymuje brzmienie "o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"" - Dz. U. z 2016 r. poz. 2260
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (9)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (7)
Odesłania (17)
Akty wykonawcze (40)
Orzeczenie TK (2)
Informacja o tekście jednolitym (7)
Akty zmieniające (38)
Dyrektywy europejskie (10)