Oświadczenie Rządowe z dnia 7 sierpnia 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Oświadczenie rządowe
Data wydania:
2000-08-07
Data wejścia w życie:
2000-11-03
Data obowiązywania:
2000-11-03
Podstawa prawna (2)
Podstawa prawna z art. (1)