Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2000-10-20
Data wydania:
2000-09-15
Data wejścia w życie:
2000-11-04
Uwagi:
ustawa niniejsza została zmieniona Ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 z dniem rozpoczęcia kadencji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) następującej po kadencji, w czasie której ustawa zmieniająca została ogłoszona
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (16)
Orzeczenie TK (3)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (17)