Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-09-18
Data wydania:
2001-07-27
Data wejścia w życie:
2001-10-01
Uwagi:
art. 46 pkt 11 wchodzi w życie z dniem 18 września 2001 r., art. 46 pkt 10 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • WOJEWODA
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (39)
Akty uchylone (10)
Akty uznane za uchylone (36)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (1)
Akty zmieniające (16)
Dyrektywy europejskie (1)