Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską, w stosunkach z Republiką Białoruś, Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt jednorazowy
Typ dokumentu:
Dokument wypowiedzenia
Data ogłoszenia:
2001-09-26
Data wydania:
2000-08-03
Data wejścia w życie:
2001-02-21
Data obowiązywania:
2001-02-21