Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-10-05
Data wydania:
2001-07-27
Data wejścia w życie:
2002-01-01
Data obowiązywania:
2002-01-01
Uwagi:
Art. 1 pkt 14 w zakresie dotyczącym art. 26a ustawy, wchodzi w życie 20 października 2001 r. Objęte tekstem jednolitym ( Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947), z dniem 14 listopada 2005 r. z wyjątkiem art. 5-17, niniejszej ustawy
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uznane za uchylone (15)
Odesłania (5)