Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
2001-10-05
Data wydania:
2001-09-19
Data wygaśnięcia:
2004-11-17
Uwagi:
Tekst jednolity ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627) nie obejmuje art. 64-70.
Organ wydający:
  • MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Tekst jednolity dla aktu (1)