Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-10-06
Data wydania:
2001-08-23
Data wejścia w życie:
2001-10-21
Uwagi:
Art. 1 pkt 39 lit. a) i b) i art. 23 wchodzą w życie z dniem 6 października 2001 r. z mocą od 1 września 2001 r., art. 1 pkt 50 lit. d), pkt 54 lit. a), c) i h), art. 2 pkt 9 oraz art. 3 pkt 23 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  • MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (21)
Akty uznane za uchylone (17)
Akty wykonawcze (1)
Akty zmieniające (5)