Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-10-06
Data wydania:
2001-08-24
Data wejścia w życie:
2001-10-21
Uwagi:
Art. 14-17 i art. 19 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. i obowiązują do dnia 31 grudnia 2003 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Odesłania (15)
Akty wykonawcze (13)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (9)
Dyrektywy europejskie (5)