Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-10-08
Data wydania:
2001-09-06
Data wejścia w życie:
2002-01-01
Uwagi:
Art. 8 ust. 3 w zakresie, o którym mowa w : art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit. e) oraz pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) wchodzi w życie 2 stycznia 2004 r., art. 6 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a)-d) i lit. f) wchodzi w życie 2 lipca 2003 r., art. 6 ust. 1 pkt 5 wchodzi w życie 2 stycznia 2005 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (10)
Orzeczenie TK (4)
Informacja o tekście jednolitym (7)
Akty zmieniające (19)