Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-10-25
Data wydania:
2001-08-23
Data wejścia w życie:
2002-10-26
Data uchylenia:
2006-08-26
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (6)
Akty wykonawcze (60)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (6)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (1)