Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
2001-10-26
Data wydania:
2001-10-11
Data wygaśnięcia:
2013-06-21
Uwagi:
Tekst jednolity ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 147) nie obejmuje art. 113.
Organ wydający:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Podstawa prawna (2)
Podstawa prawna z art. (2)
Tekst jednolity dla aktu (1)