Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Pokaż treść w pełnym oknie
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (11)
Akty uznane za uchylone (7)
Odesłania (3)
Orzeczenie TK (1)