Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-10-30
Data wydania:
2001-09-06
Data wejścia w życie:
2002-01-01
Uwagi:
Rozdział 9 wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2001 r., z wyjątkiem art. 50, art. 68-75 i art. 80-82, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2002 r. Art. 42 traci moc z dniem 30 czerwca 2011 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (9)
Akty uchylone (6)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (171)
Orzeczenie TK (4)
Informacja o tekście jednolitym (11)
Akty zmieniające (101)
Dyrektywy europejskie (26)