Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-10-31
Data wydania:
2001-07-27
Data wejścia w życie:
2002-10-01
Data uchylenia:
2004-05-01
Uwagi:
Przepis art. 5 ust. 3 stosuje się do dnia 1 maja 2004 r.. Przepisu art. 28 ust. 3 pkt 4 nie stosuje się do państw członkowskich Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (10)
Akty zmieniające (1)
Akty uchylające (1)