Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-10-31
Data wydania:
2001-09-06
Data wejścia w życie:
2002-10-01
Uwagi:
Art. 4 i art. 116 wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2001 r. Przepisy art. 3 ust. 2, art. 7 ust. 6 i ust. 7, art. 10 ust. 2 pkt 7, art. 15 ust. 2 i ust. 3, art. 18 ust. 2 i ust. 3, art. 19, art. 30 ust. 5, art. 48 ust. 2 i ust. 3, art. 65 ust. 6, art. 82 pkt 2, art. 99 ust. 4 pkt 1 wchodzą w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Odesłania (10)
Akty wykonawcze (302)
Informacja o tekście jednolitym (10)
Akty zmieniające (95)
Dyrektywy europejskie (12)