Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-10-31
Data wydania:
2001-09-06
Data wejścia w życie:
2002-10-01
Uwagi:
Art. 11 pkt 2 i 3 wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2001 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (9)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (27)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (2)
Akty zmieniające (8)