Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
2001-11-07
Data wydania:
2001-08-20
Data uchylenia:
2003-09-01
Uwagi:
Tekst jednolity ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739) nie obejmuje art. 105-109.
Organ wydający:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Podstawa prawna (2)
Podstawa prawna z art. (2)
Tekst jednolity dla aktu (1)
Akty uchylające (1)