Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-11-09
Data wydania:
2001-08-24
Data wejścia w życie:
2002-01-01
Data obowiązywania:
2002-01-01
Uwagi:
art. 1 pkt 8, 10 i 11 w części dotyczącej państwowych granicznych inspektorów sanitarnych wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (1)
Akty zmieniające (1)