Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-11-12
Data wydania:
2001-07-27
Data wejścia w życie:
2002-02-13
Uwagi:
przepisy art. 1 pkt 4 lit. a i pkt 5 stosuje się z dniem 1 maja 2004 r. Objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z dniem 21 listopada 2003 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)