Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-11-12
Data wydania:
2001-09-06
Data wejścia w życie:
2002-01-01
Data obowiązywania:
2002-01-01
Uwagi:
Art. 1 pkt 16 lit. b) wchodzi w życie z dniem 13 maja 2002 r. Art. 1 pkt 54 lit. c) wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2002 r. Art. 1 pkt 34 w zakresie art. 72 ust. 1 pkt 7 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z wyjątkiem art. 3-5
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Akty uznane za uchylone (14)
Akty wykonawcze (1)
Akty zmieniające (3)