Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-11-15
Data wydania:
2001-09-18
Data wejścia w życie:
2002-08-16
Data uchylenia:
2016-10-07
Uwagi:
Art. 4 pkt 3-6 oraz art. 11 ust. 4 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2004 r. Art. 4 pkt 2 obowiązuje do dnia 1 maja 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (3)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (12)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (12)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (1)