Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-11-23
Data wydania:
2001-11-21
Data wejścia w życie:
2002-01-01
Uwagi:
Art. 1 pkt 9 lit. a) tiret drugie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych począwszy od dnia 1 marca 2002 r. Art. 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze, drugie, czwarte i tiret piąte w zakresie dotyczącym skreślenia pkt 56 i 57, i lit. b) oraz pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 marca 2002 r. Art. 11 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2001 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (6)
Orzeczenie TK (2)
Akty zmieniające (4)