Protokół sporządzony w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Protokół
Data ogłoszenia:
2001-11-29
Data wydania:
1999-10-26
Data wejścia w życie:
2000-12-21
Data uchylenia:
2000-12-21
Akty zmienione (1)
Akty wykonawcze (1)
Akty uchylające (1)