Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu.

Pokaż treść w pełnym oknie
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uchylone (1)
Odesłania (10)
Akty zmieniające (1)
Akty uchylające (1)