Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-12-29
Data wydania:
2001-12-21
Data wejścia w życie:
2002-01-01
Uwagi:
art. 14 pkt 5 wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2002 r., art. 32 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2002 r., art. 2 pkt 1 lit. b) i pkt 6wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r., art. 12 pkt 2 oraz art. 37 pkt 1-4, pkt 5 w zakresie art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 2 i art. 13 oraz pkt 6 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., art. 25 pkt 2 wchodzi w życie z dniem uzyskania przez RP członkostwa w UE.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (43)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (87)
Odesłania (1)
Orzeczenie TK (1)
Akty zmieniające (7)