Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-01-23
Data wydania:
2000-12-15
Data wejścia w życie:
2001-02-07
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (3)
Odesłania (6)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (5)
Dyrektywy europejskie (4)