Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-01-23
Data wydania:
2000-12-15
Data wejścia w życie:
2001-04-24
Uwagi:
Przepisy art. 27a ust. 1 pkt 1 lit g), ust. 3 pkt 3 lit. a) oraz ust. 6 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 30 (Dz. U 2000 r. Nr 14 poz. 176), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej dokonanych od dnia 1 stycznia 2001 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (3)
Akty zmienione (7)
Odesłania (3)
Orzeczenie TK (17)
Informacja o tekście jednolitym (7)
Akty zmieniające (34)