Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad sporządzania kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych przedstawianych organowi nadzoru przez zakłady ubezpieczeń, formy tych sprawozdań oraz sposobu potwierdzania przez zarząd zgodności tych sprawozdań ze stanem faktycznym.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2001-04-18
Data wydania:
2001-02-26
Data wejścia w życie:
2001-04-26
Data obowiązywania:
2001-01-01
Data uchylenia:
2002-05-09
Uwagi:
Par. 1 pkt 2 obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002 r., par. 1 pkt 3 i 4 mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2000.
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Odesłania (3)
Akty uchylające (1)