Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-01-24
Data wydania:
2000-12-15
Data wejścia w życie:
2002-01-25
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
Uwagi:
Art. 61 wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2001 r. ,a art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz art. 59 pkt 3 wchodzą w życie z dniem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Z dniem 10 sierpnia 2014 r. tytułu ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (na podst. Dz. U. z 2014 r. poz. 768)
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (7)
Orzeczenie TK (4)
Informacja o tekście jednolitym (5)
Akty zmieniające (21)
Dyrektywy europejskie (5)