Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2001-05-02
Data wydania:
2001-04-02
Data wejścia w życie:
2001-05-17
Data uchylenia:
2014-07-12
Organ wydający:
  • MIN. ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (4)
Uchylenia wynikające z (1)