Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-05-11
Data wydania:
2001-04-11
Data wejścia w życie:
2001-07-01
Data uchylenia:
2003-09-01
Uwagi:
Art. 2 pkt 1, art. 3, 8 i 9 wchodzą w życie z dniem 26 maja 2001 r. Art. 11 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2001 r. Obowiązuje w zakresie zmiany Dz. U. 1984 nr 9, poz. 34, Dz. U. 1997 nr 137, poz. 926, Dz. U. 1997 nr 141, poz. 943, Dz. U. 2000 nr 106, poz. 1118.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MARSZAŁEK SEJMU
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (7)
Akty uznane za uchylone (5)
Odesłania (8)
Akty wykonawcze (2)
Orzeczenie TK (1)
Akty zmieniające (2)
Akty uchylające (1)