Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-05-15
Data wydania:
2001-04-11
Data wejścia w życie:
2001-05-30
Uwagi:
art. 13 wchodzi w życie z dniem 15 maja 2001 r., przepis art. 25b ustawy o samorządzie gminnym ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której ustawa weszła w życie.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (3)
Akty zmienione (12)
Akty uznane za uchylone (5)
Odesłania (4)
Akty zmieniające (4)