Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-05-16
Data wydania:
2001-04-12
Data wejścia w życie:
2001-05-31
Data obowiązywania:
2001-05-31
Data uchylenia:
2011-08-01
Uwagi:
Art. 24 ust. 3-5 ustawy, z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. Nr 98, poz. 604), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą wchodzi w życie 17 lutego 2002 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Akty zmienione (11)
Akty uchylone (5)
Akty uznane za uchylone (38)
Akty wykonawcze (454)
Orzeczenie TK (3)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (19)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (2)