Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2001-05-18
Data wydania:
2001-05-09
Data wejścia w życie:
2001-06-02
Data uchylenia:
2003-04-22
Uwagi:
przepisy par. 1 pkt 2 lit. a) tiret pierwsze i drugie, lit. c) tiret drugie, lit. e) tiret pierwsze pierwsze, lit. f) teret pierwsze, lit. h), lit. i), lit. m) mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu budżetu na rok 2002.
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Odesłania (4)
Akty uchylające (1)