Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-05-21
Data wydania:
2001-04-11
Data wejścia w życie:
2001-08-22
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uchylone (1)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (21)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (7)
Akty zmieniające (28)
Dyrektywy europejskie (1)