Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2001-06-06
Data wydania:
2001-05-15
Data wejścia w życie:
2001-06-21
Data uchylenia:
2014-07-12
Organ wydający:
  • MIN. ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Uchylenia wynikające z (1)