Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
2001-06-09
Data wydania:
2001-05-28
Data wygaśnięcia:
2009-09-16
Uwagi:
Jednolity tekst nie obejmuje art. 58-66 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymu Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 464)
Organ wydający:
  • MIN. SKARBU PAŃSTWA
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Tekst jednolity dla aktu (1)