Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-06-20
Data wydania:
2001-04-27
Data wejścia w życie:
2001-10-01
Data obowiązywania:
2001-10-01
Uwagi:
art. 201-219, 272-321 i 401 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Odesłania (27)
Akty wykonawcze (321)
Orzeczenie TK (4)
Informacja o tekście jednolitym (9)
Akty zmieniające (168)
Dyrektywy europejskie (68)