Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-07-10
Data wydania:
2001-06-21
Data wejścia w życie:
2001-07-10
Uwagi:
Art. 18 ust. 4 i art. 32 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uchylone (7)
Akty uznane za uchylone (4)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (1)
Orzeczenie TK (12)
Informacja o tekście jednolitym (8)
Akty zmieniające (31)