Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks celny.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
2001-07-23
Data wydania:
2001-06-29
Data uchylenia:
2004-05-01
Uwagi:
Tekst jednolity nie obejmuje art. 294-296 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117).
Organ wydający:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Podstawa prawna (2)
Podstawa prawna z art. (2)
Tekst jednolity dla aktu (1)
Akty uchylające (1)