Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-02-14
Data wydania:
2001-01-11
Data wejścia w życie:
2002-02-15
Data uchylenia:
2011-04-08
Uwagi:
Przepisy art. 8-11 weszły w życie z dniem 15 maja 2001 r., a przepisy art. 12-22 weszły w życie z dniem 1 listopada 2002 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (14)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (52)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (17)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (54)