Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-08-27
Data wydania:
2001-07-20
Data wejścia w życie:
2001-09-27
Uwagi:
Art. 7 pkt 25, art. 69c, art. 151 i art. 151a w brzmieniu ustalonym przez art. 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., art. 8 pkt 2 i 22, art. 15 pkt 11, art. 16 ust. 9a i 10, art. 20 ust. 7, art. 24 ust. 11, art. 26 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 57, art. 165 ust. 1 pkt 5 i art. 170 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 oraz art. 2, 3, 7 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., art. 8 pkt 3a w brzmieniu ustalonym przez art. 1 wchodzi w życie 27 sierpnia 2001 r. z mocą od dnia 30 marca 2001 r., art. 19 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 w zakresie dotyczącym wysokości składki wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r., art. 26 ust. 4-4c oraz 5a i 5b w brzmieniu ustalonym przez art. 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • RADA MINISTRÓW
Akty zmienione (9)
Odesłania (4)
Akty zmieniające (6)