Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2002-07-25
Data wydania:
2002-06-21
Data wejścia w życie:
2002-08-25
Uwagi:
Przepisy rozdziału 3, 4 i 5 weszły w życie dnia 1 maja 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Odesłania (7)
Akty wykonawcze (33)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (37)
Dyrektywy europejskie (4)