Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2002-02-15
Data wydania:
2001-07-06
Data wejścia w życie:
2002-03-02
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (21)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (20)
Dyrektywy europejskie (1)