Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2002-09-05
Data wydania:
2002-07-27
Data wejścia w życie:
2002-10-01
Uwagi:
Z dniem 1 maja 2004 r. traci moc art. 10: 1) ust. 2 - w zakresie, w jakim dotyczy art. 10 ust. 1 pkt 2, 2) ust. 3 - w zakresie, w jakim dotyczy art. 10 ust. 1 pkt 4.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (15)
Akty uchylone (1)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (37)
Informacja o tekście jednolitym (5)
Akty zmieniające (22)