Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2002-09-05
Data wydania:
2002-07-27
Data wejścia w życie:
2004-05-01
Data obowiązywania:
2004-05-01
Data uchylenia:
2006-08-26
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (4)
Akty zmieniające (4)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (7)