Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2002-09-05
Data wydania:
2002-07-27
Data wejścia w życie:
2003-01-01
Uwagi:
Przepis art. 1 pkt 15, w zakresie dotyczącym skreślenia art. 19 i pkt 27 lit. b) wchodzą w życie z dniem 31 marca 2003 r. Objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2016 r. poz. 2180 z wyj. art. 2
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Odesłania (2)