Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2002-09-20
Data wydania:
2002-08-30
Data wejścia w życie:
2004-01-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (23)
Orzeczenie TK (17)
Informacja o tekście jednolitym (8)
Akty zmieniające (62)
Dyrektywy europejskie (1)