Protokół dodatkowy Nr 6 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzony w Warszawie dnia 19 grudnia 1997 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Protokół
Data ogłoszenia:
2002-10-10
Data wydania:
2000-03-24
Data wejścia w życie:
2001-12-20
Uwagi:
Status Umowy ustalono na podstawie Internetowej Bazy Traktatów MSZ: https://traktaty.msz.gov.pl/umowa-5